O nama   |   Proizvodi   |   Kontakt  |    Reference  
Preduzeće KEDRA D.O.O.


Makedonska 21/23
11000 Beograd, Srbija
TEL: +381 11 337 37 30
TEL/FAX:+381 11 337 38 58
e-mail: kedra@kedradoo.com

Matični broj:17176625                PIB:100038540
Šifra delatnosti: 4531

PDV:130870798
Tekući račun:285-100100000449-30

Zastupništva

 

Sertifikati: